Επαγγελματικοί χώροι

Επαγγελματικοί χώροι

Ειδικές κατασκευές με μάρμαρα, γρανίτες, ομογενείς επιφάνειες σε κτίρια, καταστήματα, ξενοδοχεία, σκάφη.