Ύλη & Κτίριο

Η Seitanidis Marble & Granites συμμετείχε ως βασικός προμηθευτής μαρμάρων και γρανιτών στα νέα γραφεία της ΕΥ (Ernst & Young), στο Μαρούσι.

Τα νέα γραφεία της EY (Ernst & Young) στην Αθήνα δημιουργήθηκαν σε υπάρχον κτίριο γραφείων επί της οδού Χειμάρρας στο Μαρούσι. Το κτίριο κατασκευασμένο το 2007 σε 6 επίπεδα 2 υπόγεια, ισόγειο και τρεις ορόφους σε συνολική έκταση 6500τ.μ. έπρεπε να προσαρμοστεί ολοκληρωτικά στις ανάγκες της εταιρείας καθώς και να διασφαλίσει μία νέα, όσο δυνατή ήταν αυτή, βιοκλιματική προσέγγιση. Η λογική του σχεδιασμού υπήρξε το open space που διακοπτόταν με περιορισμένους κλειστούς χώρους, ώστε να μη μοιάζει ο χώρος αχανής και εκτός ανθρώπινης κλίμακας.

Η νέα λογική στο σχεδιασμό των νέων γραφείων βασίστηκε στη φιλοσοφία του hoteling όπου ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε γραφείο. Αυτό βασίζεται στο mobility πολλών εργαζομένων που είτε δουλεύουν εκτός εταιρείας είτε δουλεύουν από το σπίτι τους ή μπορεί να είναι σε άδεια. Με τη λογική αυτή η εταιρεία κερδίζει σε χώρο αφού δεν χρειάζεται ποτέ να έχει σε μέγιστη ανάπτυξη όλο το προσωπικό της στα γραφεία της. Όλες οι συναντήσεις γίνονται σε ιδιαίτερα διαβαθμισμένους χώρους meeting rooms που έχουν δημιουργηθεί είτε για ολιγομελείς συναντήσεις είτε πιο πολυπληθείς. Για το θέμα της ιδιωτικότητας που συνήθως αφορά τηλεφωνικές συνομιλίες με πελάτες έχουν πάλι οριστεί μικροί κλειστοί χώροι (just in time) που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει ανενόχλητος. ∑ημαντικό ρόλο παίζουν και οι πιο ανεπίσημοι χώροι που προορίζονται για ανάπαυση ή για μια πιο χαλαρή συζήτηση και λέγονται collaboration areas που αντιμετωπίστηκαν σχεδιαστικά με άλλη προσέγγιση και έχουν ξεχωριστή ταυτότητα μέσα στο γραφειακό χώρο.