Ματ

Το αγυάλιστο δίνει στο πέτρωμα ένα ματ φινίρισμα  και η διαδικασία λείανσης κάνει την πέτρα πιο πορώδη και επομένως ελαφρώς πιο επιρρεπή σε επιφανειακή χρώση από ότι σε γυαλισμένη επιφάνεια