Κτυπητό

Μηχανική επεξεργασία επιφάνειας ώστε να γίνει πολύ τραχιά. Κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους