Κτυπητό

Project Description

Μηχανική επεξεργασία επιφάνειας ώστε να γίνει πολύ τραχιά. Κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους

Project Details