Γυαλισμένο

Η γυαλισμένη επιφάνεια είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη και το πιο ανθεκτική σε λεκέδες.