Κυβόλιθοι

Οι κυβόλιθοι είναι από διάφορα φυσικά πετρώματα, όπως γρανίτης, πορφυρίτης, ψαμμίτης (sandstone), βασάλτης, σχιστόλιθος.